Stilhistorikk

På Jømna Brug har vi opparbeidet oss gode kunnskaper om stilhistorikk gjennom levering av dører til kunder som krever det spesielle, og et langt og tett samarbeid med medarbeidere både hos by-og riksantikvaren.Vi sitter også på et nettverk av spesialister som vi kan benytte ved behov. Dette gjør at vi føler oss trygge på at våre dører utformes riktige i henhold til den stilen som bestilles.