Grønt Punkt

Jømna Brug er medlem av Grønt Punkt

Alle bedrifter som sender emballasje ut på markedet må være medlem av et godkjent returselskap.

Grønt Punkt Norge har over 20 års erfaring med å samle inn og gjenvinne brukt emballasje.

Grønt Punkt Norge er non-profit og godkjent av myndighetene.

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi vårt ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Les mer på Grøntpunkt sine nettsider.


Vårt medlemsbevis finner du her.